Szczęście człowieka na ziem...

Mikołaj Gogol
Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.