Tak jak zasadą rządu despoty...

Charles Louis Montesquieu
Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel.

Najczęściej szukane:

Smuts ,   Biber ,   Perła ,   Rogers ,   przyjaźń ,   rodzeństwo ,   rodzenstwo ,   poróż ,   rubinstein ,   rubinstein ,