Wszyscy ludzie chcieliby, żeb...

Maria Corti
Wszyscy ludzie chcieliby, żeby świat był czysty, ale natura nie jest w tym z nami zgodna, w końcu każdego z nas zbruka. A Biblia, która jest mądra, tych spraw nie zataja.