Za św. Pawłem proszę was, b...

Jan Paweł II
Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.

Najczęściej szukane:

Konopnicka ,   Dulębianka ,   Zapolska ,   monteskjusz ,   monte ,   odbebnienie roboty nie wymaga werbli ,   moteskiu ,   cukiernia ,   slodkie ,   w żródle.... ,