Bez pilności nie ma nagrody....

niemieckie
Bez pilności nie ma nagrody.